Fyzioterapie neboli léčba pohybem v gynekologii a porodnictví má důležitou úlohu nejen jako součást vlastní léčby, ale hlavně jako prevence, abychom těmto problémům předcházeli. Příčina vzniku gynekologických potíží může být buď primárně gynekologická, nebo se jedná o poruchu pohybové soustavy, které se promítají na vnitřní orgány v oblasti malé...

Fyzioterapie - z řeckého physis - síla přírody a therapie - léčení, je léčebná metoda využívající vzájemně provázaný, koordinovaný proces, jehož základní náplní je minimalizovat přímé nebo nepřímé důsledky zdravotních potíží jedinců s cílem optimálního začlenění do společnosti. Využívá přirodních podnětů k zachování či obnově zdraví.