Jemná péče v těhotenství

Harmonie pro vás a vaše dítě

Těhotenství je nádherná cesta v životě ženy, plná zázraků a radostí, poznání, naděje a seberozvoje. Je to čas, kdy žena celá jakoby rozkvete, vyzařuje neobyčejnou vnitřní sílou a krásou.

Na druhé straně těhotenství a porod představují pro samotné tělo i vnitřní orgány nejnáročnější období. To, v jakém stavu žena prožila celé své těhotenství, jej později odzrcadlí miminko.

Jak je přínosná fyzio a holistická péče v těhotenství? 

 • Výrazně Vám usnadní a pomůže tělu lépe velké změny během těhotenství zvládnout.
 • Pomůže Vám lépe se přizpůsobit četným fyziologickým změnám, které vedou k vytvoření podmínek pro zdravý vývoj plodu a narození miminka. 
 • Působí i preventivně proti některým přidruženým potížím spojeným s těhotenstvím.


S čím Vám pomůže fyzio a holistická péče v těhotenství:

 • při bolestech hlavy a krční páteře
 • při bolestech v oblasti bederní páteře, kostrče, symfýzy, SI skloubení a kyčelních kloubů
 • při bolesti pánevního okruhu
 • při bolesti nebo píchání v oblasti žeber
 • při bolesti nebo otékání nohou
 • při bolesti nebo otékání rukou
 • při potížích s vyprazdňováním
 • při pocitu pálení žáhy a reflux
 • při obtížné chůzi s bolestmi zad nebo symfýzy
 • při bolestech v oblasti kostrče při sezení
 • Ošetření pánevního dna před porodem podle Ludmily Mojžíšové (od ukončeného 38.tt).
 • Na terapie se chodí od ukončeného 1. trimestru fyziologicky probíhajícího těhotenství.

Jestli pociťujete nějaké bolesti či nepohodu na těle, nezůstávejte v tom sama.

Proč pociťuji různé bolesti pohybového aparátu během těhotenství?

Protože rast plodu mění biomechanické poměry v těle ženy, co má výrazný vliv na změnu těžiště těla a teda i na celkové držení těla. Při tom je důležitá spolupráce bránice, pánevního dna a břišního svalstva. Všechny této části jsou během těhotenství jistím způsobem vyřazené ze své správné činnosti.

Bránice se posouvá směrem nahoru, co vede k časté dušnosti a tělo si při dýchaní pomáhá rameni. To způsobuje přetížení šíjových svalů a následkem jsou bolesti krční páteře nebo hlavy.

Rostoucí děloha vytlačuje přímý břišní sval vpřed, dochází k jeho rozestupu a následné diastáze. Svaly pánevního dna jsou tenké a vlivem tlaku a hormonů dojde k jejich poklesu.

Oslabením břišních svalů a jejich vyřazením z činnosti, dochází k přetížení svalů bederní páteře a k vzniku tzv. LOWER BACK PAIN (bolest v oblasti bederní páteře).

Stabilita těla je narušená i vlivem hormonů: především relaxinu, kortizolu a progesteronu. Jejich účinkem dochází ke zvýšení laxicity (rozvolnění) vaziva. Ta vede ke vzniku hypermobility, zvýšenému riziku poranění vazů, uvolnění pánevního pletence tzv. PELVIC GIRDLE PAIN (bolest pánevního kruhu), oslabení nožní klenby a rozvoji ploché nohy.

REZERVUJTE SI TERMÍN A NECHTE SE HÝČKAT