Přínosy metody Mojžíšové při IVF

12.02.2023

Jestli se rozhodnete pro asistovanou reprodukci doporučuji vám celý proces doplnit metodou Mojžíšové, která může zvýšit vaši úspěšnost. Celý proces IVF je pro ženu do jisté míry obrovská zátěž a stresová situace. A právě pánevní dno může reagovat na naše emoce a stres stažením. Stejně tak i po jakýmkoliv zákroku během IVF (například po OPU - ovaríální punkci). Pokud jsou svaly pánevního dna z nějakého důvodu stažené, můžou svým stažením ovlivnit i funkčnost a svalové napětí ženských pohlavních orgánů.

Například při embryotransferu je důležitá nejen kvalita embrya, ale i děloha. Pokud je stěna dělohy ve zvýšeném svalovém napětí, je stažená, vázne tam krevní a lymfatický oběh i přísun kyslíku. To znamená méně kyslíku a živin pro dělohu. Tím pádem děloha nemá správnou funkci a oplozené vajíčko (embryo) nemusí přijmout. Nebo embryo přijme, ale ponechá ho tam na krátkou dobu a poté dochází k potratu. Děloha není schopna udržet a dostatečně vyživit embryo a sebe samou. Podobně svoji funkci vlivem staženého pánevního dna nemusí správně plnit ani ostatní orgány reprodukčního systému ženy.

Předcházet tomuto stavu a podpořit uhnízdění embrya můžeme vhodným ošetřením pánevního dna per rectum (přes konečník) metodou Ludmily Mojžíšové. Kdy dochází k uvolnění a relaxaci stažených svalů pánevního dna. Následně tím dochází ke zlepšení prokrvení reprodukčních orgánů, zlepšení průtoku lymfy, krve a přísunu kyslíku. Děloha se dostává do normálního napětí, již není stažená, a tím se zvyšuje šance na úspěšné přijetí embrya.

Přínosné je ošetřit pánevní dno před embryotransferem aj před plánovanou inseminací. Rovněž před odběrem, ale i po odběru vajíček.