Přínosy fyzioterapie v těhotenství

07.02.2023

Těhotenství je nádherná cesta v životě ženy, plná zázraků a radostí, poznání, naděje a seberozvoje. Je to čas, kdy žena celá jakoby rozkvete, vyzařuje neobyčejnou vnitřní sílou a krásou.

Na druhé straně těhotenství a porod představují pro samotné tělo i vnitřní orgány nejnáročnější období.

To, v jakém stavu žena prožila celé své těhotenství, jej později odzrkadlí miminko.

Proč je přínosná fyzioterapie během těhotenství? 

Protože v těle ženy dochází vlivem hormonů k četným fyziologickým změnám, které vedou k vytvoření podmínek pro zdravý vývoj plodu a narození miminka. Tělo se postupně týmto těhotenským změnám přizpůsobuje. Některé svaly jsou vyřazené z činnosti, naopak, jiné pracují až příliš. Dochází tak k přetížení a následné bolesti, jako blikající kontrolka, která signalizuje, že je potřeba s tím něco dělat...

Proč pociťuji různé bolesti pohybového aparátu během těhotenství?

Protože rast plodu mění biomechanické poměry v těle ženy, co má výrazný vlyv na změnu těžiště těla a teda i na celkové držení těla. Při tom je důležitá spolupráce bránice, panvového dna a břišního svalstva. Všechny této části jsou během těhotenství jistím způsobem vyřazené ze své zprávné činnosti.

Bránice se posouvá směrem nahoru, co vede k časté dušnosti a tělo si při dýchaní pomáhá rameni. To způsobuje přetížení šijových svalů a následkem jsou bolesti krční páteře,nebo hlavy.

Rostoucí děloha vytlačuje přímý břišní sval vpřed, dochadzí k jeho rozestupu a následné diastáze. Svaly panvového dna jsou tenké a vlivem tlaku a hormonů dojde k jejich poklesu.

Oslabením břišních svalů a jejich vyřazením z činnosti, dochází k přetížení svalů bederní páteře a k vzniku tzv. LOWER BACK PAIN (bolest v oblasti bederní páteře).

Stabilita těla je narušená i vlivem hormonů: především relaxinu, kortizolu a progesteronu. Jejich účinkem dochází ke zvýšení laxicity (rozvolnění) vaziva. Tá vede ke vzniku hypermobility, zvýšenému riziku poranění vazů, uvolnění pánevního pletence tzv. PELVIC GIRDLE PAIN (bolest pánevního kruhu), oslabění nožní klenby a rozvoju ploché nohy.