Jak probíhá fyzioterapie svalů pánevního dna?

20.01.2023

Pro úspěšnou léčbu pánevního dna je nutné, abychom se tyto svaly nejprve naučili vnímat a izolovaně zapojovat. Práce pánevního dna závisí také na kvalitě postavení ostatních částí pohybového aparátu, zejména chodidel, kyčlí a pánve. Proto pro dosažení dlouhodobého efektu je potřeba ovlivnit i držení těchto částí. Nově nabyté dovednosti je dále potřeba začlenit do běžných denních aktivit.

PRŮBĚH TERAPIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

Terapie probíhá po důkladném vstupním kineziologickém vyšetření, při kterém zjišťuji funkční stav pánevního dna (dle PERFECT schématu). V rámci terapie vás seznámím s anatomií a funkci svalů pánevního dna.
Naučím vás, jak pánevní dno volně aktivovat, zapojovat jej v zátěžových situacích. Kladu důraz na zapojení těchto svalů do pohybových stereotypů, uvědomění si oblasti pánve a svalů pánevního dna. Kromě cvičení těchto svalů je důležitá optimalizace pohybového systému jako celku. Na základě vyšetření stanovím délku trvání a průběh fyzioterapie, každému na míru sestavím individuální léčebný plán.